«
»

  

Uudised

31/03/2014 14:24  Kuusalu Vallavalitsuse 27.märtsi väljasõiduistungi arutelude ülevaade Kolga Rahva Majas
 | Uudis on aegunud: 04/09/2014 08:00
KOLGA aleviku KÜ-de esindajate pöördumine Kuusalu vallavalitsuse poole

Kolga, 19. märtsil 2014 Algus kell 19.00, lõpp kell 21.00

Kolga aleviku Korteriühistute esindajatest koosnev initsiatiivgrupp arutas Kolga aleviku muredest ja probleemidest ning otsis lahendusi.

Küttehind. Alates 1.okt.2013 on Kolgas küttehind tõusnud ligi 33%. Inimesed on pehmelt öeldes ehmunud – mis saab edasi? Kas Kolgat ootab ees „tondilinna" saatus? Nii kõrgete küttehindade tõttu uusi elanikke Kolka ei tule. Ka kinnisvara hind on kõvasti langenud. Oleme väga suure probleemi ees – kuidas edasi? Ajakirjanduses Kuusalu Soojuse juht ütleb korduvalt, et Kolga KÜ-de esindajad olid renoveerimistöödega nõus. Kahjuks jätab hr. Kalle Küngas ütlemata, et kohtumisel Kolga KÜ-de esindajatega ütles, et on teinud arvestused ja elanike maksekoormus jääb samale tasemele. Trasside kulud olid väga suured (48% Õhtuleht 14,03,2014) ja kui saame trassid renoveeritud ning kaod vähenevad (hetkel alla 15%, Õhtuleht 14,03,2014), siis selle vahega saame katta võetavad laenud. Ja see kokkuhoid on 33%, sugugi mitte vähe! Ja küttehinnatõus 33%! Väga soovime näha neid kalkulatsioone.

Kolga aleviku Korteriühistutel piirduvad lepingud Kuusalu Soojusega.

Katlamaja. Renoveerimised on tehtud – kui palju on katlamaja töö muutunud efektiivsemaks? Kui suur kokkuhoiu %?
Kolga katlamaja õuel seisab suur hunnik Kuusalus põlema läinud puiduhaket. Kui suur on sellega kütmise kütteväärtus. Miks peavad tarbijad kinni maksma Kuusalu Soojuse jama? Kes vastutab?

Suhtlemine. Väga paljudel Korteriühistutel on tekkinud probleem suhtlemisel Kuusalu Soojusega. Põhjus lihtne – Kuusalu Soojus ei vasta kirjadele!

Trasside renoveerimine. 2013.aastal on tehtud palju tööd, aga kas on ka lõpetatud? Ei ole olnud ühtegi üleandmise-vastuvõtmise lepingut (akti). Vähemalt Kolga inimesed ei ole teadlikud. Tehtud töödele peaks olema ka garantii. KÜ-d ei ole sellega kurssi viidud. Kullava tee 3, KÜ Kolga 62 majja siseneva küttetrassi peal olev pinnas varises juba eelmise suve lõpus sisse ning on siiani korda tegemata.

Soojussõlmed. Mitmel majal olid juba eelnevalt ühistu poolt paigaldatud soojussõlmed, teistele paigaldati renoveerimise käigus. Ebavõrdne olukord - kuidas on toimunud arvestus? Kellele kuuluvad renoveerimise käigus paigaldatud soojussõlmed? Üleandmist ei ole toimunud – kui peaks midagi juhtuma, siis kes vastutab.

Nõuetele vastavus. Paigaldatud soojussõlmed ei vasta Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele ja normidele. On ehitatud kõige odavamast ja omavahel sobimatutest (vask, tsink ..) materjalidest, mis mõjutab kogu maja torustikku. Sellele on juhitud tähelepanu kuid vastust ei ole saadud.

Elektritööd. Soojussõlmede paigaldamisel ehitati ümber ka maja elektrisüsteemi. Kas on olemas projektid nende tööde kohta? Kas vastab kõik tehtu tuleohutusele?

Haljastustööd on tehtud „üle jala“, kivid ja väiksemad kepid on visatud puude ja põõsaste alla. Kes peaks need ära koristama. Muruniitjad keelduvad teenust osutama.

Kuusalu Soojus on läbi kaevanud mitmel pool asfalteeritud tänavaid enne suurt renoveerimist, lubades need korda teha koos renoveerimistöödega.. Kahjuks on need jäänud tegemata.

Kolga alevikus Kullava tee 1 (KÜ Kolga 61), Kullava tee 3 (KÜ Kolga 62), Kullava tee 4 (KÜ Kolga 67), Kullava tee 2 (KÜ Kolga 63), Mõisa allee 1 (KÜ Kolga 24), Mõisa allee 3 (KÜ Kolga 53), Mõisa allee 5 (KÜ Kolga 65), Mõisa allee 7 (KÜ Kolga 66) ja Mõisa allee 9 (KÜ Kolga 66) kinnistute sees asuvad erateed. Erateed ei saa kasutada ilma omaniku loata. Kuusalu Soojus kooskõlastas ühistutega uute trasside paigaldamise kuid kinnistu sees olevate erateede kasutamist trasside ehitamisel ei kooskõlastatud ja ei osanud seda ka ühistute esindajad nõuda. Kaevetöid teostasid Kuusalu Soojusele kaks erinevat firmat ning mõlemad kasutasid rasket tehnikat, mis lõhkus olemasolevat asfalti, teekatet.
Eriti halvas seisus on Kullava tee, see tee on varsti läbimatu, sõidetakse juba rohukamaral, et aukusid vältida. Mööda seda teed sõidavad katlamaja poole ja tagasi suured rekkad puiduhakkega. Juurdepääs katlamajale on ka töökoja poolt olemas. Halvas seisus on 11268 Kolga-Pudisoo teelt mahasõit Mõisa alle 3 ja Mõisa alee 5 kinnistute vahelisel teelõigul, mis vajab kindlasti täitmist. Kahjustada said ka korrusmajade ees olevad teed.

Pöördume Kuusalu vallavalitsuse poole palvega, hinnata antud olukorda, et need
teed saaksid korrastatud, sõidetavad.

Kus on Kolga koolimaja soojuse mõõtja? Kes maksab koolitrassi kulu?

Kolga kooli tee valgustus põleb öö otsa, samas kui Kolga alevik on peale keskkööd kottpime. Soovime, et alevikus põleks 3-4 lampi kogu öö (ragatka, lasteaia juures, paaris kohas majade vahel... )

Kolga alevikku läbib riiklik maantee. KÜ-d niidavad maanteeäärset muru, mis ei ole nende kohustus. Maanteeamet niidab vaid üks kord suve jooksul. Kuidas seda probleemi lahendada? (kelle poole pöörduda ja esitada arved?)

Kolga lasteaia vastas olev Kuusalu vallale kuulub tuletõrjeveehoidla vajab korrastamist.

Kolga alevikus on tulemas talgud, mille käigus koguneb hulgaliselt puuoksi ja muud prahti. Alevikus oksi põletaga ei saa, kas Kuusalu vallast on lootust saada abi prahi ära vedamiseks?

Mänguväljak asub Kullava tee 2 kinnistul, mis kuulub KÜ-le Kolga 63. Sinna on ka Kuusalu valla poolt paigaldatud laste ronimisredelid. Kas mänguväljak on valla eelarves ja hallata? Lastevanemate initsiatiivil paigaldatud lasteväljak on lagunenud ja muutub järjest ohtlikumaks. Kolga koolimaja juures olevad ronimisredelid on samuti vananenud ja muutunud ohtlikuks. Palume vallapoolset abi ja toetust olukorra parandamiseks.

KOKKUVÕTE: Ootame Kuusalu Vallavalitsuse kirjalikku vastust nendele küsimustele ja millised on Kuusalu valla arengusuunad Kolgas 27.märtsi väljasõiduistungil Kolga Rahva Majas ootame konstruktiivset arutelu. Hiljemalt 6. aprilliks.


Kommentaarid (2):

22.04.14 10:26 - Annika

Kohe riputan üles, sest vastus jõudis meieni alles nüüd!


07.04.14 23:05 - käinud-näinud

Kus saaks näha vallapoolseid vastuseid 27.märtsi kohtumise teemadele ?


Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar