«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv

Uudised

17/03/2014 11:10  Bussiliikluse teemalise arutelu tulemused!
 | Uudis on aegunud: 06/30/2014 08:00
16.jaanuaril  2014 toimus Kolgas Kolga elanike bussiliikluse teemaline avalik arutelu bussiliikluse parema korralduse väljaselgitamiseks meie elanike vaatenurgast. Ettepanekud saatsime AS Harjumaa Liinidele ning Ühistranspordi Keskusesse.

Vastus meie pöördumisele MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuselt 14.03.14:


Vastus pöördumisele bussiliikluse ümberkorraldamiseks Loksa suunal

Täname Teid ettepanekute eest maakonna bussiliikluse korraldamise osas.
 

Harju maakonnas on ühistranspordi planeerimise aluseks ühistranspordiseadus ja selle alamaktid, Harju maakonna teemaplaneering 2010 Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015 ning Harju maavanema 17.11.2010 korraldus nr 1915-k „Liinilubade väljastamise kaalutluspõhimõtted Harju maakonnas“.

Nimetatud dokumentides on välja toodud ühissõidukite liiklussageduse norm piirkondadele, mida liinid teenindavad.

01.01.2013.a seisuga on Kolga alevikus 491 elanikku ning teenuse osutamine on vastavuses baastaseme normide ja nõuetega.

Selle normi järgi on alla 500 elanikuga hajaasustuspiirkonnas minimaalne liiklussageduse norm tööpäeval 4-6 ja nädalavahetusel 1-2 korda. Täna on tööpäeval suunal Kolga – Tallinn 10 väljumist ja suunal Tallinn – Kolga 10 väljumist. Laupäeval on väljumisi vastavalt 9 ja 8 ning pühapäeval 7 ja 6.

Vaatasime üle Teie poolt tõstatatud probleemid bussigraafikutes. Paljud reisid, mida muudatusettepanekud puudutavad, on seotud õpilaste kooli ja koju jõudmisega ning ümberistumistega teistele bussiliinidele. Kahjuks nendel reisidel muudatuste sisseviimine ei ole tänaste liinimahtude juures ning ilma lisaressurssi omamata võimalik. Samas on mitmed ettepanekud teostatavad ning hetkel oleks Teie ettepanekutest võimalik sisse planeerida järgmised muudatused:

Tööpäevadel

* Tallinnast kell 9:30 väljuva reisi viimine läbi Kolga.

* Tallinnast lisatakse väljumine kell 22:00 ning buss sõidab läbi Kolga.

* Loksalt kell 21:35 väljuva reisi viimine läbi Kolga.

 

Laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel

* Tallinnast kell 9:30 väljuva reisi viimine läbi Kolga.

* Tallinnast lisatakse väljumine kell 22:00 ning buss sõidab läbi Kolga.

* Loksalt kell 21:35 väljuva reisi viimine läbi Kolga.

Harju ÜTK esitab muudatusettepanekud juhatusele kinnitamiseks. Peale juhatuse poolset kinnitust oleks võimalik kavandatav rakendada alates juuni kuust.


Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar